Hemsidan sponsras av:

Datastudion i Strömstad

Webhotellet.net
 
 

Brännbollsregler

SPELPLAN OCH SPELTID
14x22m. på grus eller gräs, matcher på 2 x 12 min.

ANTAL DELTAGARE/SPELARE
Max 10 i laget varav minst 3 kvinnor. Under spel 8 deltagare på plan varav minst 2 kvinnor. Fria byten (anm. se brännaren). För många deltagare på plan renderar 5 minuspoäng per extra deltagare och tillfälle. Endast spelare på inlämnad laguppställning får deltaga. Inga nyaspelare får tas in efter att laguppställningen inlämnats. OBS LICENSIERADE BASEBOLLSPELARE FÅR EJ DELTAGA. Deltagandet sker på EGEN RISK!

UTRUSTNING
Slagträn tillhandahålls av arrangören. Egna slagträn är EJ tillåtan. Ej tillåtet att spela med handskar, vantar eller dubbskor.

ANTAL SLAG, SLAGORDNING, KÖLINJE
Tre försök, Inga fler försök efter giltigt slag. Inga spelare förutom slagmannen får befinna sig framför kölinjen. Lagen avgör själva slagordningen, men alla deltar.

OGILTIGA SLAG
Om bollen ej träffas, Om bollen träffas ovanför huvudet.
Om bollen tar mark innan den passerat slaglinjen.
Om bollen tar mark eller fångas utanför slagsektorn.
Om slagmannens fötter ej befinner sig på slagmatten när bollen träffas.
Om handen ej är trädd genom öglan vid slagtillfället.

POÄNG INNELAG
1 poäng för inkommen spelare. 6 poäng för varvning på eget slag. Spelare som tjuvstartar eller inte rundar konerna återkallas till boet varifrån spelaren startade.

POÄNG UTELAG
Som lyra räknas boll som tas i hand/händer innan den nått marken. Annan kropsdel än händerna får ej användas. 1 poäng per lyra. 6 poäng för bränning av innelaget + 1 poäng per bränd spelare. Vid utbränning skall alla spelare återvända till slagplatsen. Ingen spelare får stå närmare målinjen än 5 meter.

BRÄNNAREN
Brännaren skall stå på brännplattan när bollen slås. När bollen är i spel får brännaren röra sig fritt runt banan. Minst ytterligare en spelare måste beröra bollen innan bränning kan ske. Vid bränning skall brännaren ha kroppsdel på brännplattan samt ha full kontroll på bollen. När brännaren ropat BRÄND skall bollen omedelbart levereras tll nästa slagman. Vid ogiltig bränning är bollen fortfarande i spel. Byte av brännare meddelas till domaren.

BRÄND SPELARE
Återgår till senaste passerade boet. Slagman måste vänta till bränd spelare sprungit tillbaka.

MATCHUTGÅNG
Seger ger 2 poäng, förlust 0 poäng, vid oavgjort 1 poäng för vardera lag. Lagen kan diskvalificeras om man ej kommer till matchstart på utsatt tid, efter överläggning med tävlingsledaren. Alla lag i gruppspelet får 2 poäng och 20 – 0 i favör gentemot diskvalificerat lag oavsett eventuella tidigare resultat.

VIDAREKVALIFICERING
Gruppsegrarna. Om två eller flera lag har samma poäng efter gruppspelet avgör i första hand inbördes möte vem som går vidare. Därefter faller avgörandet enligt beräkningen av i följande ordning avseende det inbördes mötet, flest utebränningar, flest varvningar, flest poäng som innelag och flest spelpoäng. Om två lag spelar oavgjort i slutspelet gäller samma beräkningsprincip som ovan.

DISCIPLIN ÅTGÄRDER
Vidtas i syfte att upprätthålla ärliga och rättvisa matcher i vilka domarens insats måste respekteras. DOMAREN DÖMER. MUNTLIG TILLSÄGELSE vid fösta tillrättavisningen. Vid andra tillrättavisningen utdelas en lagvarning i form av GULT KORT! Därpå FÖLJANDE GULA KORT till laget renderar AVDRAG PÅ 5 POÄNG/TILLFÄLLE! Laget kan DISKVALIFICERAS VID OSPORTSLIGT UPPTRÄDANDE, efter överläggning med tävlingsledaren.

DOMARNA
Arrangören står för domare och protokollförare. Laget bistår med 2 linje domare per match i gruppspelet. Var match leds av 1 huvuddomare, 1 protokollförare och 2 linjedomare. I sekretariatet finns en överdomare som tillkallas vid behov av huvuddomaren.

 

 
Kiwanis Club Strömstad c/o Hotell Krabban Södra Bergsgatan 11 452 22 STRÖMSTAD
kiwanis@stromstadresor.se, www.stromstadresor.se/kiwanis